Документи за учебната 2022/2023г., планове, правилници, програми

График за консултации, I срок 2022/2023г.

Провеждат се в понеделник и сряда от 14.30ч. в учителската стая.