Моден дизайн - дуална форма на обучение

Моден дизайн - дуална форма на обучение

Поради голям интерес на модерните фирми за съвременно, модерно производство на облекло, от 2024/2025 учебна година в ПГО "Ана Май" ще се обучават ученици в дуална система на обучение. В XI  и XII класове, учениците ще имат възможност да работят във фирмите и да получават добро заплащане.