Организация и технология на фризьорските услуги 11 и 12 клас

Организация и технология на фризьорските услуги  11 и 12 клас

Професия - Фризьор/специалност Организация и технология на фризьорските услуги е нова. Обучението по специални предмети включва знания теоретични и практически по фризьорство и организация и управление на фризьорски салон. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най-високата степен професионална квалификация в средното образование - трета.

 

https://youtu.be/yIrFLb1MvVE

 

 

https://youtu.be/q-feT4SKMSk

 

https://youtube.com/watch?v=yIrFLb1MvVE&feature=share