Моден дизайн

Моден дизайн

Професията Моден дизайн/специалност Моден дизайнер подготвя младите творци за създаване и разработване на идейни проекти свързани с ежедневни и официални костюми. Учебното съдържание е свързано с рисуване, склуптура, проектиране и художествено изграждане на облеклата, изработване на колекции. Продължаващото обучение в Нов български университет и Варненски свободен унивирситет, правят тези ученици завършени специалисти и творци. В края на обучението се полагат държавни квалификационни изпити за III степен професионална квалификация

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMOkCzGL1v8

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z07wkZgKLk

https://www.youtube.com/watch?v=C4uHbcjcvRI

https://youtu.be/q-feT4SKMSk