Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 11 клас

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 11 клас

Професия Моделиер-технолог на облекло/специалност Конструиране, моделиране и технологя на облекло от текстил е една много търсена професия от представители на работодателски организации. Учебното съдържание включва знания и умения по разработване на всички видове облекла. От избора на материали, през създаване на идейни проект, конструиране и технологичното му изработване. В тази специалност се разработват и организират работните процеси в конфекционното производство. В края на обучението учениците полагат държавни квалификационни изпити за III степен професионална квалификация. Стартова заплата за завършилите млади специалисти -1500 лева.

За учебната 2021/2022 година няма да се реализира план-прием по тази специалност.