Индивидуална Образователна Карта на учениците в групите по проект "Твоят час" 2017/2018г.

Индивидуална Образователна Карта на учениците в групите по проект

                                                                         

                                                                                                    ИД "Моите права"

                                                                                                    ИД "Приятели на Франция"

                                                                                                    ИД "Вратата към музите е отворена...Открий себе си "

                                                                                                    ИД "Фотография"

                                                                                                    ИД "Възрожденски Пловдив"

                                                                                                    ИД "Решаване на тестови задачи"

                                                                                                                                                ИД "Ателие - Модна прическа"

                                                                                                                                                ИД "Забавно програмиране"